Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia - Mikołaj Kopernik

ur. 19.02.1473 w Toruniu
zm. 21.05.1543 we Fromborku

· UCZESTNICY

MIROSŁAW JONAKOWSKI

Archeolog, konserwator i muzealnik, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Politechnice Warszawskiej.

Od stycznia 1990 r. pracował w strukturach administracyjnych związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Od 2002 r. pełnił kierownicze stanowiska najpierw jako Kierownik Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Elblągu.

Pracując od stycznia 2012 r. na stanowisku kuratora ds. konserwacji architektury Muzeum Zamkowego w Malborku kierował Działem Konserwacji Zamku, Działem Historii i Pracownią Archeologii oraz odpowiadał za działalność konserwatorską, remontową i inwestycyjną malborskiego Muzeum.

Od grudnia 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

PATRONATY HONOROWE

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER STRATEGICZNY

MECENAS

PARTNERZY_MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

GŁÓWNY PARTNER WSPIERAJĄCY