Chrystus jest sprawcą naszego zbawienia - Mikołaj Kopernik

ur. 19.02.1473 w Toruniu
zm. 21.05.1543 we Fromborku

· UCZESTNICY

ARTUR HENRYK CHOJECKI

Rocznik 1974. Urodził się w Elblągu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, od 20 lat pozostaje związany z Olsztynem.

Absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończył także studia podyplomowe Public relations i marketing polityczny na Uniwersytecie Warszawskim.

8 grudnia 2015 r. odebrał nominację z rąk Premier Beaty Szydło na stanowisko wojewody warmińsko-mazurskiego. Jest szóstym wojewodą od czasu reformy administracji kraju, która miała miejsce w 1998 r. i ósmym od transformacji ustrojowej w 1989 r.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Pracował w Warmińsko-Mazurskiej Komendzie OHP m.in. na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego. W latach 2005-2007 był dyrektorem biura senatorskiego, a następnie w latach 2011-2015 biura poselskiego byłego wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita.

W latach 2006-2015 był radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a przez dwie ostatnie kadencje wiceprzewodniczący Sejmiku i przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Uczestniczył również w pracach Komisji Rewizyjnej i Strategii Rozwoju. Z ramienia Sejmiku zasiadał w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Był przedstawicielem Sejmiku w Kapitule Nagrody im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Kapituły Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. Zasiadał w Radach Programowych Radia Olsztyn i Oddziału Telewizji Polskiej; w tej ostatniej jako wiceprzewodniczący.

Od 2003 r. jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, pełnił funkcję sekretarza Zarządu Okręgowego partii i członka Krajowej Rady Politycznej PiS. To polityk i samorządowiec, który w pracy zawodowej i działalności społecznej zawsze stara się być blisko ludzi. Jako wojewoda jest otwarty na problemy wszystkich mieszkańców regionu. Swoją pracę na tym stanowisku postrzega jako służbę na rzecz społeczeństwa i regionu.

Wraz z żoną Agnieszką, lektorką języka angielskiego, wychowują trzech synów: Wojciecha, Stanisława i Lesława oraz córkę Helenę.

PATRONATY HONOROWE

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER STRATEGICZNY

MECENAS

PARTNERZY_MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

GŁÓWNY PARTNER WSPIERAJĄCY